The+Beatles

Huvudvokabulär

Essentiell
Essential
Disorienterad
Disoriented
Pensionering
Retirement
Mötesplats
Venue
Matchad
Matched
Samlade in
Gathered
Släppt
Released
Innovativ
Innovative
Genrer
Genres
Framgångsrik
Succesful

The Beatles

En kort historia om The Beatles

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

The Beatles

En kort historia om The Beatles

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Beatles var det mest framgångsrika och inflytelserika bandet i musikhistorien. Bandet bildades i Liverpool 1960. Medlemmarna i gruppen var John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. Deras musik influerades från många musikgenrer. Deras låtar införlivade element av klassisk musik och pop på innovativa sätt.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
The Beatles på engelska The Beatles på spanska The Beatles på tyska The Beatles på svenska The Beatles på italienska The Beatles på japanska The Beatles på koreanska The Beatles på portugisiska The Beatles på franska The Beatles på turkiska