The+Science+Behind+Memory

Huvudvokabulär

Neuronal aktivitet
Neuronal activity
Att återkalla
To recall
Synapser
Synapses
Kemisk stimuli
Chemical stimuli
Minnen
Memories

Vetenskapen bakom minnet

Minnet är ett överlevnadsverktyg men det definierar också vilka vi är. Hur fungerar vårt minne?

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Vetenskapen bakom minnet

Minnet är ett överlevnadsverktyg men det definierar också vilka vi är. Hur fungerar vårt minne?

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Enligt ordboken är minnet "fakulteten där sinnet lagrar och återkallar information." Minnet är inte bara ett ovärderligt överlevnadsverktyg: den definierar också vilka vi är.
Vad är ett minne och hur bildas minnen?

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Vetenskapen bakom minnet på engelska Vetenskapen bakom minnet på spanska Vetenskapen bakom minnet på tyska Vetenskapen bakom minnet på svenska Vetenskapen bakom minnet på italienska Vetenskapen bakom minnet på japanska Vetenskapen bakom minnet på koreanska Vetenskapen bakom minnet på portugisiska Vetenskapen bakom minnet på franska Vetenskapen bakom minnet på turkiska