What+is+Antarctica%3F

Vad är Antarktis?

En beskrivning över den väldigt kyliga kontinenten som är känd som Antarktis. Källa: https://www.nasa.gov/

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Vad är Antarktis?

En beskrivning över den väldigt kyliga kontinenten som är känd som Antarktis. Källa: https://www.nasa.gov/

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Antarktis är en kontinent Den är jordens femte största kontinent och är nästan helt täckt i is. Antarktis täcker jordens sydpol Hur är Antarktis? Antarktis är den kallaste platsen på jorden. Den genomsnittliga temperaturen på Antarktis under vintern är minus 34,4 Celsius (minus 30 grader Fahrenheit). Temperaturen i Antarktis center är mycket lägre än temperaturen på kusten. Den lägsta temperaturen som har registrerats på Antarktis var minus 89,4 C (minus 129 F). Den högsta temperaturen som någonsin har registrerats i Antarktis är 15 C (59 F).

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Vad är Antarktis? på engelska Vad är Antarktis? på spanska Vad är Antarktis? på tyska Vad är Antarktis? på svenska Vad är Antarktis? på italienska Vad är Antarktis? på japanska Vad är Antarktis? på koreanska Vad är Antarktis? på portugisiska Vad är Antarktis? på franska Vad är Antarktis? på turkiska