Three+Great+Survivors%3B+Part+II

Huvudvokabulär

Marin
Marine
Strålningsbränskador
Överlevare vid två tillfällen
Double survivor
Bombningar
Bombings

Tre otroliga överlevare; Del II

För vissa människor har det varit tur att hålla sig vid liv. Berättelserna om dessa tre otroliga överlevande är exempel på detta.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Tre otroliga överlevare; Del II

För vissa människor har det varit tur att hålla sig vid liv. Berättelserna om dessa tre otroliga överlevande är exempel på detta.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Tsutomu Yamaguchi
Tsutomu Yamaguchi var en japan. Han var en mariningenjör. Yamaguchi föddes 1916. När det andra världskriget startade var han endast 22 år gammal. Yamaguchi bodde i Nagasaki. Han arbetade för Mitsubishi Heavy Industries. I augusti 1945 gjorde Yamaguchi en affärsresa i Hiroshima.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Tre otroliga överlevare; Del II på engelska Tre otroliga överlevare; Del II på spanska Tre otroliga överlevare; Del II på tyska Tre otroliga överlevare; Del II på svenska Tre otroliga överlevare; Del II på italienska Tre otroliga överlevare; Del II på japanska Tre otroliga överlevare; Del II på koreanska Tre otroliga överlevare; Del II på portugisiska Tre otroliga överlevare; Del II på franska Tre otroliga överlevare; Del II på turkiska