Three+Great+Survivors%3B+Part+I

Huvudvokabulär

Fångades
Were trapped
Mirakel
Miracles
Jordbävning
Earthquakes
Västra regionen
Western region

Tre otroliga överlevare; Del I

För vissa människor har det varit tur att hålla sig vid liv. Berättelserna om dessa tre otroliga överlevande är exempel på detta.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Tre otroliga överlevare; Del I

För vissa människor har det varit tur att hålla sig vid liv. Berättelserna om dessa tre otroliga överlevande är exempel på detta.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Varje sekel står inför sina egna problem: vi har övervunnit penningkriser; vi har drabbats av orkaner och jordbävningar. Vi har även gått igenom många krig, och varje år hittar läkare nya sjukdomar. Livet går vidare, men för vissa människor har det varit en lycka till att hålla sig vid liv. Berättelserna om dessa tre otroliga överlevande är exempel på detta.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Tre otroliga överlevare; Del I på engelska Tre otroliga överlevare; Del I på spanska Tre otroliga överlevare; Del I på tyska Tre otroliga överlevare; Del I på svenska Tre otroliga överlevare; Del I på italienska Tre otroliga överlevare; Del I på japanska Tre otroliga överlevare; Del I på koreanska Tre otroliga överlevare; Del I på portugisiska Tre otroliga överlevare; Del I på franska Tre otroliga överlevare; Del I på turkiska