Climate+Change%3B+part+II

Huvudvokabulär

Global uppvärmning
Global warming
Mätning
Measuring
Registrerad
Recorded
Regeringar
Governments
Förorening
Pollution

Klimatförändring; del II

Global uppvärmning är en långsam och konstant ökning för jordens yttemperatur.

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Klimatförändring; del II

Global uppvärmning är en långsam och konstant ökning för jordens yttemperatur.

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Människor i regeringar runt om i världen har talat om global uppvärmning. De kommer inte överens om vad de ska göra åt det. Några saker som kan minska uppvärmningen är att bränna mindre fossila bränslen, anpassa sig till temperaturförändringar, eller försöka att förändra jorden för att minska uppvärmningen. Kyoto protokollet försöker att minska föroreningar från förbränning av fossila bränslen. De flesta regeringar har kommit överens om det. Tyvärr tycker en del i vissa regeringar att ingenting borde förändras.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Klimatförändring; del II på engelska Klimatförändring; del II på spanska Klimatförändring; del II på tyska Klimatförändring; del II på svenska Klimatförändring; del II på italienska Klimatförändring; del II på japanska Klimatförändring; del II på koreanska Klimatförändring; del II på portugisiska Klimatförändring; del II på franska Klimatförändring; del II på turkiska