Bees

Bin

Det finns cirka 20 000 binarter och de samlar pollen från blommor

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Bin

Det finns cirka 20 000 binarter och de samlar pollen från blommor

Medium
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Bin är en stor grupp av flygande insekter som även inkluderar myror och getingar. Det finns ungefär 20 000 arter av bin. Bin samlar in pollen från blommor. Bin finns på alla kontinenter förutom Antarktika. Bin finns i fyra olika grupper, vilka är honungsbin, humlor, bin utan tagg, och ensamma bin. Europeiska honungsbin används av människor för honung. Att använda bin för att tillverka honung kallas för biodling.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Bin på engelska Bin på spanska Bin på tyska Bin på svenska Bin på italienska Bin på japanska Bin på koreanska Bin på portugisiska Bin på franska Bin på turkiska