Hibernation%3B+Part+II

Huvudvokabulär

Förtvining
Wasting
Motbevisade
Refuted
Säsongbetonad
Seasonal

Vinterdvala; del II

Vad är vinterdvala? Lär dig mer om hur vissa djur överlever kalla vintrar.

Avancerad
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Vinterdvala; del II

Vad är vinterdvala? Lär dig mer om hur vissa djur överlever kalla vintrar.

Avancerad
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

De som måste ligga i dvala går in i dvalan baserat på säsongsbetonade tidpunkter snarare än som ett svar på stressfaktorer från miljön. Till skillnad från dem kommer fakultativa in i vinterdvala endast om de antingen är kall-stressade, mat-berövade, eller både och. Endast däggdjur går i vinterdvala. Men några fåglar, inklusive kolibrier, gör något liknande.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Vinterdvala; del II på engelska Vinterdvala; del II på spanska Vinterdvala; del II på tyska Vinterdvala; del II på svenska Vinterdvala; del II på italienska Vinterdvala; del II på japanska Vinterdvala; del II på koreanska Vinterdvala; del II på portugisiska Vinterdvala; del II på franska Vinterdvala; del II på turkiska