What+is+Opera%3F

Huvudvokabulär

Scener
Scenes
Sånger
Songs
Rytm
Rhythm
Musik
Music
Orkester
Orchestra
Scen
Stage
Sjunget
Sung
Teater
Play
Dramatisk
Dramatic

Vad är Opera?

Vet du vad är de olika typerna av opera är? Lär dig vad du behöver veta om denna musikgenren.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Vad är Opera?

Vet du vad är de olika typerna av opera är? Lär dig vad du behöver veta om denna musikgenren.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Har du någonsin varit på opera? Vet du vad det är? En opera är ett dramatiskt verk baserat på musik. I princip är en opera som en teater. Skillnaden är att allt är sjunget istället för pratat

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Vad är Opera? på engelska Vad är Opera? på spanska Vad är Opera? på tyska Vad är Opera? på svenska Vad är Opera? på italienska Vad är Opera? på japanska Vad är Opera? på koreanska Vad är Opera? på portugisiska Vad är Opera? på franska Vad är Opera? på turkiska