Odysseus+and+the+Sirens

Huvudvokabulär

Vax
Wax
Lura
Lure
Sirener
Sirens
Varnades
Warned
Svin
Swine
Bebodd
Inhabited
Ö
Island
Resa
Voyage
Kriget
War

Odysseus och sirenerna

Berättelsen om hur Odysseus överlever sirenerna.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Odysseus och sirenerna

Berättelsen om hur Odysseus överlever sirenerna.

Nybörjare
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Kriget i Troja var över. Odysseus var på sin resa hem. Han anlände till ön Aeaea. Circe, en vacker trollpacka bodde på denna ö. Circe bodde i ett palats mitt i ett kompakt träd. Hon var känd för att förvandla sina fiender till djur.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Odysseus och sirenerna på engelska Odysseus och sirenerna på spanska Odysseus och sirenerna på tyska Odysseus och sirenerna på svenska Odysseus och sirenerna på italienska Odysseus och sirenerna på japanska Odysseus och sirenerna på koreanska Odysseus och sirenerna på portugisiska Odysseus och sirenerna på franska Odysseus och sirenerna på turkiska