What+Is+Stem+Cell+Therapy%3F%3B+part+II

Huvudvokabulär

Vidare
Further
Navelsträng
Cord
Kontroversiell
Controversial
Kemoterapi
Chemotherapy
Märg
Marrow

Vad är stamcellsterapi?;del II

En kort berättelse om stamceller och vad kan de göra för dig.

Avancerad
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Vad är stamcellsterapi?;del II

En kort berättelse om stamceller och vad kan de göra för dig.

Avancerad
Läs och lyssna på denna berättelse på Beelinguapp!

Under kemoterapi dödas de flesta växande celler av cytotoxiska medel. Dessa medel kan emellertid inte skilja mellan leukemi eller neoplastiska celler och de hematopoietiska stamcellerna i benmärgen.
Det är denna biverkning av konventionella kemoterapistrategier som stamcellstransplantationen försöker att omvända. En donators friska benmärg introducerar funktionella stamceller för att ersätta de celler som har förlorats i värdens kropp under behandlingen.

Läs och lyssna på vilket språk som helst

Tags:
Vad är stamcellsterapi?;del II på engelska Vad är stamcellsterapi?;del II på spanska Vad är stamcellsterapi?;del II på tyska Vad är stamcellsterapi?;del II på svenska Vad är stamcellsterapi?;del II på italienska Vad är stamcellsterapi?;del II på japanska Vad är stamcellsterapi?;del II på koreanska Vad är stamcellsterapi?;del II på portugisiska Vad är stamcellsterapi?;del II på franska Vad är stamcellsterapi?;del II på turkiska